Familier, misbrug -mentalisering

“Et kursus der kan bestilles og tilrettelægges efter jeres behov”

Kan mentaliseringsevnen hos udsatte/ sårbare forældre genetableres, kan den sociale arv brydes – Hvordan!

Med udganspunkt i nyt forskningsprojekt

Kurset henvender sig til behandlere, opholdssteder, institutioner, sagsbehandlere og andre med interesse for sårbare familier med misbrug

Kursets overordnede formål er at bidrage med generel viden samt refleksioner over mulige metoder i arbejdet med sårbare familier med misbrugsproblemer i behandling

Temaer – med fokus på børnene arbejdes med temaer som:

  • Hvad motiverer til behandling og stof-frihed, hvad virker
  • Kan mestringsevne / coping udvikles, hvordan styrkes følelsesregulering
  • Den generativt overførte forældrekompetence, kan vi bryde den og udvikles den
  • Kan mentaliseringsevnen hos misbrugende forældre genetableres!
  • børnenes trivsel og udvikling af sund tilknytning – kan det lade sig gøre
  • Hvordan udvikler vi vores behandlingsmæssige tilgang
  • Skal vi bruge tvang i behandlingen!
  • Egen refleksion som behandler
  • M.m.

Der præsenteres resultater fra et nyt forskningsprojekt om familier med misbrug ligesom et nyere familie-systemisk redskab (FAST) introduceres.

Tid
Kl. 9.00 – 12.00 Præsentation af forskning rapport – aktuel viden og metoder

Kl. 12.15 – 13.00 FrokostKl. 13.00 – 15.30 Metode anvendelse – Øvelser og refleksioner

Undervisere
Psykolog Phd og forsker Helle Lindgaard
Privat praktiserende Psykolog Lise Wiemann

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg,fælles refleksion, samt øvelser med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer

På kurset optages max 18 kursister

Undervisningssted
Kurset udbydes som arbejdsplads kursus hvor vi kommer ud på det enkelte opholdssted og afholder det som en eller to enkeltstående dage eller som kursus på kursusstedet Skovåsen hvor der samtidig er mulighed for at blive inspireret af natur, strand og hav

Pris
1dags kursus kr. 2.500,00 pr. person

Overnatning: Mulighed for overnatning: enkeltværelse / dobbeltværelse på Skovåsen, betales ud over kursuspris

Kursusstedet Skovåsen, Skovåsen 228, 4220 Korsør. Tlf 40 90 33 90.