Familier arbejde med udgangspunkt i det Narrative og Neuropsykologiske

“Et kursus der kan bestilles og tilrettelægges efter jeres behov”

Arbejde med udsatte/ sårbare forældre,  kan tilknyting genetableres og  den sociale arv brydes

Med udgangspunkt i den Narrativ og neuropsykologisk tilgang

Kurset henvender sig til behandlere, opholdssteder, institutioner, sagsbehandlere og andre med interesse for sårbare familier

Kursets overordnede formål er at bidrage med generel viden samt refleksioner over mulige metoder i arbejdet med sårbare familier

Temaer – med fokus på børnene arbejdes med temaer som:

  • Hvad motiverer til behandling og  hvad virker
  • Kan mestringsevne / coping udvikles, hvordan styrkes følelsesregulering
  • Den generativt overførte forældrekompetence, kan vi bryde den og udvikles den
  • Kan mentaliseringsevnen hos forældre genetableres!
  • børnenes trivsel og udvikling af sund tilknytning – kan det lade sig gøre
  • Hvordan udvikler vi vores behandlingsmæssige tilgang!
  • Egen refleksion som behandler
  • M.m.

Undervisere
Privat praktiserende Psykolog Lise Wiemann og familieterapeut Ole Mortensen

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg, fælles refleksion, samt øvelser med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer

Sted
Kurset udbydes som arbejdsplads kursus hvor vi kommer ud på det enkelte opholdssted og afholder det som en eller to enkeltstående dage 

Pris
1dags kursus kr. 2.500,00 pr. person

Tlf 40 90 33 90.