Intensiv kommunikationstræning

“Et kursus der kan bestilles og tilrettelægges efter jeres behov”

Intensiv kommunikationstræning for sagsbehandlere

kl. 9.00 til 15.30 – begge dage

Formål
Kursets formål er at udvikle, træne samt vedligeholde kommunikationsfærdigheder for sagsbehandlere med direkte klientkontakt. Udgangspunktet er hvad I har behov for.

Nedenstående er derfor et rammeprogram. I skal være indstillet på, at der er mange øvelser og forudsætter aktiv deltagelse. Deltagerne opfordres til at medbringe egne cases.

Der kan gives feedback i relation til de konkrete øvelser m.h.t. personlig stil, kontakt m.m.
Evt. ved brug af video.

Program dag 1

Kl. 9.00 – 12.00 Velkomst – kort præsentation.
Den professionelle samtale/Den terapeutiske samtale grundlæggende metoder.

Hvilke samtaler finder vi svære at takle ?

Oplæg og dialog om modstand / coping-strategier og om at arbejde med modstand.

Aktiv lytning. Non verbal kommunikation. Gensvarsmodeller.

Intro til feedback regler

(med indlagte pauser og øvelser)

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost

Kl. 12.45 – 15.30 Intro til den Systemiske metode

Herunder

  • Den anerkendende tilgang – AI-Appreciative Inquiry
  • Den systemiske og cirkulære spørgeteknik

Træning i grupper ud fra egne sager

(med indlagte pauser og øvelser)

Farvel og vi ses på dag 2 …

Program dag 2

Kl. 9.00 – 12.00 Opsamling fra dag 1

Hvad er forskellen på coaching og terapi /samtale

  • Den narrative tilgang
  • Oplæg og drøftelse

(med indlagte pauser og øvelser)

Kl. 12.15– 13.00 Frokost

Kl. 13.00- 15.30 Opmærksomheds zoner

  • Feed back (med indlagte pauser og øvelser)
  • Hvad og hvordan skal vi/jeg arbejde med fremover – for at have den professionelle tilgang til borgeren

Afrunding – opfølgning – evaluering

Undervisere
Lise Wiemann & Irene Juliussen