Udvikling af behandlingsplaner

“Et kursus der kan bestilles og tilrettelægges efter jeres behov”

Fra handleplan til behandlingsplan

Kursusbeskrivelse
Kurset er målrettet alle der arbejder med handleplaner og behandlingsplaner, både i kommunen på institutioner og opholdssteder. Her er muligheden for at udvikle egne redskaber og skriftelighed i behandlingen.

Varighed 2 dage

Målsætning
Er at du bliver bedre til at anvende handleplaner som arbejdsredskaber i det daglige pædagogiske arbejde. Vi træner skriftelighed – hvad er det nu vi skal skrive og hvad er det vi ikke skal skrive. Hvordan sættes klare mål som samtidig fungere som arbejdsredskab i det daglige og løbende dokumentere forløbet i det pædagogiske arbejde.

Indhold
Dokumentations grundlag for foranstaltninger

Blive bedre til at udvikle handleplaner så de også kan omsættes til behandlingsplaner, som der skal udvikles i forhold til hvert enkelt barn/voksen i forlængelse af den kommune handleplan.

Få et redskab til at udvikling metoder og rutiner i det daglige behandlingsarbejde med barnet / den unge-voksne som kan evalueres til at måle og evaluering af indsatsen løbende.

Udvikle systematisk træning af beskrivelse og vurdering i forhold til handleplanen samt dokumentation

Udvikle dokumentationsgrundlag/skriftelighed i forhold til tilbagemelding til den enkelte kommune.

Beskrivelse og videreudvikling af metoder i behandlingsarbejdet – hvordan kommer vi fra observation til beskrivelse til dokumentation som den enkelte kommune kan anvende i det videre arbejde

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser, samt øvelser med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer..

På kurset optages max 18 kursister

Undervisere:
Psykolog Lise Wiemann,

Familie/ Psykoterapeut Ole Mortensen

Undervisningssted
Kurset udbydes som arbejdsplads kursus hvor vi kommer ud på det enkelte opholdssted og afholder det som to enkeltstående dage 

Pris
2 dages kursus kr 4900,00 pr. person

Ved afbud op til 2 mdr. før kursusstart returneres kursusbeløbet, ved afbud i 1 måned før returneres kun halvdelen af beløbet. Afbud senere returneres beløbet ikke. Kontakt os hurtigst muligt hvis der sker et afbud.

Tlf 40 90 33 90.