Udvikling af behandlingsplaner

“Et kursus der kan bestilles og tilrettelægges efter jeres behov”

Fra handleplan til behandlingsplan

Kursusbeskrivelse
Kurset er målrettet alle der arbejder med handleplaner og behandlingsplaner, både i kommunen på institutioner og opholdssteder. Her er muligheden for at udvikle egne redskaber og skriftelighed i behandlingen.

Varighed 2 dage

Målsætning
Er at du bliver bedre til at anvende handleplaner som arbejdsredskaber i det daglige pædagogiske arbejde. Vi træner skriftelighed – hvad er det nu vi skal skrive og hvad er det vi ikke skal skrive. Hvordan sættes klare mål som samtidig fungere som arbejdsredskab i det daglige og løbende dokumentere forløbet i det pædagogiske arbejde.

Indhold
Dokumentations grundlag for foranstaltninger

Blive bedre til at udvikle handleplaner så de også kan omsættes til behandlingsplaner, som der skal udvikles i forhold til hvert enkelt barn/voksen i forlængelse af den kommune handleplan.

Få et redskab til at udvikling metoder og rutiner i det daglige behandlingsarbejde med barnet / den unge-voksne som kan evalueres til at måle og evaluering af indsatsen løbende.

Udvikle systematisk træning af beskrivelse og vurdering i forhold til handleplanen samt dokumentation

Udvikle dokumentationsgrundlag/skriftelighed i forhold til tilbagemelding til den enkelte kommune.

Beskrivelse og videreudvikling af metoder i behandlingsarbejdet – hvordan kommer vi fra observation til beskrivelse til dokumentation som den enkelte kommune kan anvende i det videre arbejde

Undervisningsform
Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser, samt øvelser med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer..

På kurset optages max 18 kursister

Undervisere:
Socialfaglig konsulent Irene Juliussen
Psykolog Lise Wiemann

Undervisningssted
Kurset udbydes som arbejdsplads kursus hvor vi kommer ud på det enkelte opholdssted og afholder det som to enkeltstående dage eller som kursus på kursusstedet Skovåsen hvor der samtidig er mulighed for at blive inspireret af natur, strand og hav.

Pris
2 dages kursus kr 4900,00 pr. person

Overnatning i enkeltværelse / dobbeltværelse på Skovåsen, betales ud over kursuspris

Medbring sengelinned og håndklæde

Ved afbud op til 2 mdr. før kursusstart returneres kursusbeløbet, ved afbud i 1 måned før returneres kun halvdelen af beløbet. Afbud senere returneres beløbet ikke. Kontakt os hurtigst muligt hvis der sker et afbud.

Kursusstedet Skovåsen, Skovåsen 228, 4220 Korsør. Tlf 40 90 33 90.